Privacy Policy


 


 


Megatoners is verplicht om uw privacy te waarborgen als gevolg van de wettelijke regelgeving.


Wij informeren u over de gegevens die wij verzamelen als u bij ons een bestelling plaatst. Megatoners respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt er voor dat de persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld.


 


Welke gegevens verzamelen wij?


 


Algemene persoonsgegevens


 • (Bedrijfs(naam)

 • Adres

 • Postcode

 • Woonplaats

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres


 


Deze gegevens hebben wij nodig om uw geplaatste bestelling naar tevredenheid te kunnen verwerken.


Wij gebruiken de gegevens voor verschillende doelen.


 • Het bezorgen en u op de hoogte houden van uw bestelling.

 • Verstrekken van gegevens aan bezorgdiensten als dat nodig is voor de bestelling.

 • Het verzenden van de nieuwsbrief indien u zich daarvoor heeft opgegeven.


 


Betaalgegevens


Als uw order geplaatst is en betaald wordt, maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. De gegevens worden opgeslagen in onze administratie, bij de bank en een betaalservice.


 


Fraude


Wij onderzoeken uw klantgegevens ter voorkoming van fraude. Wij geven deze gegevens door aan de overheid als daar aanleiding toe is.


 


Bewaren van persoonsgegevens


Megatoners bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. De gegevens van de bestelling (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bestelde goederen) worden 12 maanden bewaard om service te kunnen verlenen bijvoorbeeld in het geval van garantiekwesties.


 


Klantenservice


U kunt onze klantenservice bereiken door te bellen of te mailen. Om u te kunnen helpen maken wij gebruik van uw gegevens en maken wij aantekeningen die wij bewaren.


Bij vragen en klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens of het verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Megatoners.nl.


 


Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?


 


Megatoners verwerkt persoonsgegevens voor onderstaande doelen:


 • Het afhandelen van uw bestelling en het verwerken van de betaling.

 • Het afleveren van goederen op het door u aangegeven adres. Indien nodig geven wij deze gegevens door aan andere partijen (bezorgdiensten).

 • Bellen of e-mailen, indien nodig, om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief als u zich daarvoor heeft opgegeven.

 • Om aan onze verplichtingen ten aanzien van de wettelijke bewaarplicht te kunnen voldoen (belastingaangifte).


 


Beveiliging gegevens


Megatoners verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


 


Als u een bestelling plaatst, worden uw gegevens gecodeerd verzonden via een beveiligde verbinding. Deze verbinding kunt u herkennen aan het gesloten slotje in de browserbalk. Zo waarborgen wij uw gegevens en is fraude en diefstal van gegevens uitgesloten.


 


Megatoners.nl


Lijsterbesstraat 23


6573 XL Beek-Berg en Dal


Telefoonnummer: 024-6841708

info@megatoners.nl